Tiesības elpot. Tīru gaisu.

Tiesības un pienākumi ir ikvienam no mums dažādās dzīves jomās, arī par smēķēšanu. Nereti var šķist, ka ar likumu noteiktās normas ierobežo tik ļoti, ka gribas protestēt un neievērot tās. Tomēr ir tik būtiski atkāpties no domas tikai par savu labsajūtu, un izprast, kālab šādas normas ir pieņemtas – lai pasargātu veselību un pat dzīvību. Jebkura situācija, kad nesmēķētājs ir spiests ieelpot tabakas izstrādājumu dūmus, ir uzskatāma par pasīvo smēķēšanu un tā ietekmē veselību! Vēl reizi atgādinām jau zināmo – cigarešu dūmi satur vairāk nekā 4000 ķīmisko vielu, no kurām 250 ir kaitīgas veselībai un vairāk nekā 50 no tām izraisa vēzi.

Smēķētāju pienākumi un tiesības
Smēķētājiem ir tiesības smēķēt, tomēr, ņemot vērā, ka cigarešu dūmu negatīvā ietekme uz blakusesošu cilvēku veselību ir neapstrīdama, smēķētājam ir jāapzinās un jāievēro ar likumu noteikti pienākumi.

Likumdošana nosaka, ka smēķētājam vienmēr jārespektē nesmēķētājs. Likums “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” paredz, ka nesmēķētāja tiesības uz tīru gaisu, kas nav piesārņots ar tabakas un augu smēķēšanas produktu dūmiem, elektronisko smēķēšanas ierīču tvaikiem, ir galvenās un prioritāras.

Jūsu tuvumā ir bērns. Likumdošana aizliedz smēķēt bērna klātbūtnē, aizliegts smēķēt arī bērnu atpūtas un rotaļu laukumos. Šo aizliegumu pastiprina „Bērnu tiesību aizsardzības likums”, kas nosaka ne tikai to, ka bērns nedrīkst atrasties tabakas dūmu ietekmē, bet arī pienākumu raudzīties, lai netiktu nodarīts kaitējums viņa veselībai. Nolaidība vai cita veida izturēšanās, kas apdraud vai var apdraudēt bērna veselību, tiek definēta kā vardarbība. Likuma 1.panta 11.punkts norāda, ka fiziska vardarbība ir arī apzināta bērna pakļaušana kaitīgu faktoru, tai skaitā tabakas dūmu, iedarbībai.

Jūs atrodaties sabiedriskā vietā. Aizliegts smēķēt sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs un uz peroniem. Sporta un citu publisku pasākumu laikā nedrīkst smēķēt stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Aizliegts smēķēt parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

Jūs esat transporta līdzeklī. Aizliegts smēķēt sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus un kuģus, kuros var būt telpas, kas paredzētas smēķētājiem. Respektējot savus līdzcilvēkus un viņu veselību, ieteicams nesmēķēt automašīnā.

Jūs esat mājās un vēlaties smēķēt. Jūs varat doties laukā, lai nekaitētu ģimenes locekļiem. Aizliegts smēķēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās, arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst.

Smēķētājam ir pienākums noskaidrot, kādi noteikumi attiecas uz katru sabiedrisko ēku, kurā viņš atrodas, lai nekaitētu ar tabakas dūmiem citiem un nepārkāptu likumu. Visstingrākais aizliegums skar vietas, kurās mācās un uzturas bērni. Aizliegts smēķēt izglītības un audzināšanas iestāžu telpās un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās. Nedrīkst smēķēt arī ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, bet ir jāraugās, vai ir speciālas norādes par vietām, kur atļauts smēķēt.

Likums “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” nosaka, ka aizliegts smēķēt publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja cita persona pret to iebilst.

Iegaumējiet! Jūs pakļaujat apkārtējos pasīvajai smēķēšanai arī tad, ja smēķējat elektroniskās cigaretes. Apkārtējie var neiebilst, jo viņi nejūt cigarešu dūmu smaku. Tomēr elektroniskās smēķēšanas ierīces tvaiki izdala daudz kaitīgu ķīmisku savienojumu, tāpēc visi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” noteiktie ierobežojumi atteicas arī uz elektroniskajām cigaretēm.

Nesmēķētāja pienākumi un tiesības
Jums ir tiesības aizrādīt jebkuram, kurš jūsu tuvumā smēķē, un lūgt pārtraukt smēķēšanu vai paiet tālāk. Likums paredz, ka smēķētājam jārespektē jūsu vēlme elpot tīru gaisu.
Darbiniekam, kurš nesmēķē, ir tiesības atteikties strādāt darba telpā, kur citi smēķē. Darba devēja pienākums ir nodrošināt darbiniekam nesmēķētājam ar tabakas dūmiem nepiesārņotu darba telpu. Darba devējam ir tiesības prasīt, lai darbavietā un darba laikā darbinieki nesmēķētu.
Darba likuma 7.pants paredz, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem.

Ja esat kopā ar bērnu, jums ir tiesības atteikties uzturēties telpās, kurās kāds ir smēķējis, arī piesmēķētā automašīnā. Jums ir tiesības prasīt nesmēķēt jūs bērna klātbūtnē.

Vecākiem ir pienākums rūpēties par savu bērnu, ievērojot „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 48.pantā noteikto par bērna aizsardzību no smēķēšanas ietekmes. Likums saka: „Bērns nedrīkst atrasties tabakas dūmu ietekmē, un bērna klātbūtnē nedrīkst smēķēt, lai nodrošinātu bērnam no dūmiem brīvu vidi.”

Raksts sagatavots Veselības ministrijas (VM) un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) kampaņas “Izvairies no smēķētāja!” ietvaros.